Laureaci konkursów NCN - OPUS i SONATA

Miło jest nam poinformować o rozstrzygnięciu 24 edycji konkursu OPUS i 18 edycji konkursu SONATA, w ramach których uznanie ekspertów Narodowego Centrum Nauki uzyskały dwa projekty złożone przez naukowców naszej uczelni. Wartość środków pozyskanych przez naszych pracowników na realizację ich przedsięwzięć badawczych wyniosła ponad 3,3 mln zł.

Laureatem konkursu OPUS (edycja 24) został dr hab. Maciej Podgórski z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, który otrzymał ponad 1,9 mln zł na realizację projektu badawczego pn. "Opracowanie oraz ocena właściwości podwójnie dynamicznych dentystycznych systemów kompozytowych z wykorzystaniem rodnikowych i anionowych odwracalnych reakcji wymiany i addycji".

Przedmiotem projektu są badania kompozytów dentystycznych pod kątem przedwczesnej utraty integralności mechanicznej materiałów używanych do wypełniania ubytków. Zjawisko to skutkuje koniecznością wykonywania zwiększonej liczby nowych wypełnień, w tym okazjonalnego usuwania zdrowej struktury zęba. Celem projektu jest analiza i charakterystyka materiałów dentystycznych utworzonych z wykorzystaniem wiązań dynamicznych posiadających zdolność likwidacji naprężeń fotopolimeryzacyjnych poprzez wykorzystanie dwóch rodzajów mechanistycznie różnych dynamicznych połączeń kowalencyjnych zlokalizowanych na granicy faz żywica-wypełniacz oraz w samej żywicy. Dzięki zrozumieniu fundamentalnych zależności oraz optymalizacji dynamicznych reakcji odwracalnych w mieszaninach kompozytowych planowane jest uzyskanie materiałów o zwiększonej odporności na zniszczenie oraz wydłużonej żywotności.


Laureatem konkursu SONATA (edycja 18) został dr Piotr Koper z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który uzyskał niemal 1,4 mln zł na realizację projektu badawczego pt. "Plazmidom bakterii Legionella – znaczenie horyzontalnego transferu genów w ewolucji i wirulencji czynnika etiologicznego legionellozy".

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu napędzane przez plazmidy, horyzontalny transfer genów i rekombinacja są odpowiedzialne za zmienność bakterii Legionella, mogącą prowadzić do pojawiania się w populacji szczepów chorobotwórczych. Bakterie należące do rodzaju Legionella to wewnątrzkomórkowe patogeny, które w środowisku naturalnym bytują wewnątrz komórek pierwotniaków wodnych, przede wszystkim wolno żyjących ameb należących do gatunków Acanthamoeba, Naegleria, Echinamoeba i Vermamoeba. Po przedostaniu się do sztucznych systemów dystrybucji wody legionelle mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, wywołując infekcje zbiorczo określane mianem legionelloz. Podobieństwo ameb i makrofagów płucnych sprawia, że bakterie Legionella powodują u ludzi zapalenia płuc i inne infekcje pozapłucne, jak np. gorączkę Pontiac. Z uwagi na brak szczegółowej wiedzy dotyczącej plazmidów występujących w bakteriach Legionella oraz mechanizmów odpowiedzialnych za ich utrzymywanie się w komórce, rozprzestrzenianie w populacji, jak również ich roli w ewolucji bakterii Legionella uzyskane wyniki mogą pozwolić na lepsze prognozowanie i zapobieganie potencjalnym wybuchom epidemii legionellozy w przyszłości.


Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie NCN.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

źródło:https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,2775,laureaci-konkursow-ncn-opus-i-sonata,133036.chtm

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 maja 2023