Fan fiction i kultura fanowska - II edycja

Studenckie Koło Polonistów IFP UMCS ma zaszczyt zaprosić na II edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej

Fan fiction i kultura fanowska 

Wydział Humanistyczny UMCS, Lublin, 19-20 kwietnia 2018 r.

Fan fiction to jeden z fenomenów współczesnej kultury. Złożony i dynamiczny charakter tego zjawiska sprawia, że trudno opisywać go za pomocą narzędzi wypracowanych na gruncie tradycyjnej humanistyki, które często okazują się niewystarczające dla uchwycenia złożonych form, jakie twórczość fanowska przybiera w przestrzeni cyberkultury.

Chcemy po raz kolejny zaprosić do dyskusji na temat odpowiednich narzędzi badawczych i kategorii metodologicznych. Pragniemy zastanowić się nad fenomenem fan fiction jako swoistym wyzwaniem rzuconym współczesnym dyskursom  humanistycznym.

​Zapraszamy do wspólnej refleksji w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej, którą chcielibyśmy poświęcić następującym kwestiom:
 • kim jest twórca/odbiorca fan fiction?,
 • fan fiction wobec popkultury,
 • fandom i twórczośc fanowska
 • fan fiction w perspektywie genologicznej,
 • intertekstualne światy fan fiction,
 • nowe media i twórczość fanowska,
 • społeczności i portale fanowskie,
 • fan fiction a prawo autorskie,
 • self-publishing a fan fiction,
 • fan fiction w świetle psychologii i psychoanalizy.
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS.  Planowana opłata konferencyjna wynosi 150 złotych. Środki te pozwolą na wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. 

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe - telefon i email) wraz z krótkim abstraktem (1000-3000 znaków) prosimy przesyłać do 5 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: skn.polonistow@umcs.pl.

Możemy jedynie pośredniczyć w zorganizowaniu dla Państwa noclegu. Wszelkie pytanie bardzo prosimy kierować na adres e-mail: skn.polonistow@umcs.pl.
 

  Konferencje