Kolegium Dziekańskie

SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO

dr hab. Andrzej Różański prof. uczelni, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent prof. uczelni, Prodziekan ds. jakości kształcenia

dr Beata Daniluk, Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Stanisława Byra prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Pedagogiki

mgr Sylwia Huczuk-Kapluk, przedstawiciel doktorantów

Kaja Szach, przedstawiciel studentów

 

Zespoły i Komisje:

https://www.umcs.pl/pl/zespoly-i-komisje,17584.htm

Akty prawne:

https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne,21043.htm

Strategia rozwoju:

https://www.umcs.pl/pl/strategia-rozwoju,8988.htm