Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Edyta Jabłonka

dr hab. Edyta Jabłonka
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PORTUGALISTYKI IM. LUISA LINDLEYA CINTRY
Telefon
81 5372660
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim 2022/23


środa - godz. 9-10, MS TEAMS


czwartek - godz. 11.30 - 12.30, p. 422


 


 


 

O sobie

Adiunkt ze stopniem naukowym dr hab. w Katedrze Portugalistyki.

Opiekun praktyk zawodowych studentów portugalistyki.

Prowadzi zajęcia praktyczne z j. portugalskiego, cywilizacji krajów portugalskojęzycznych i gramatyki języka portugalskiego.

Zainteresowania naukowe: leksykologia j. portugalskiego, neologizmy i zapożyczenia w języku portugalskim, historia języka portugalskiego.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe, 2017 r.

Srebrny medal za długoletnią służbę (nadany 30.07. 2021).


Działalność naukowa

Redaktor naukowy numeru tematycznego czasopisma Études Romanes de Brno pt. “Léxico português no século XXI: alterações, tendências, perspetivas”,  (https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/erb/pages/view/current), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy, nr 42 /1/2021 (czasopismo indeksowane w bazach: WoS (ESCI), Scopus, EBSCO, Dialnet, ERIH PLUS).

Wybrane publikacje

„Influência do lexema ‘coronavírus’ no léxico polaco e português”, Études Romanes de Brno, Wydawnictwo Uniwersytetu Masaryka w Brnie, nr 42 / 1. 2021, 123-140.

„Observações acerca do emprego dos tempos passados em português e em polaco”, in: Ciama, A. & Teletin, A. (org.), Tempo, espaço e e identidade na cultura portuguesa.40 anos de Estudos Lusófonos na Roménia: perspetivas e desafios, Bucharest University Press, 2021, ISBN 978-606-16-1264-2.

„Uszy opata, brzuszek zakonnicy i 365 dań z dorsza – o nazwach wybranych dań w języku portugalskim”, in: Woźnicka, M., Nkollo, M., Skrzypek, D. (red.),  VI Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Wyd. Rys, Poznań 2020, 91-105.

„Usos de empréstimos em português e em polaco: exemplos dos blogues femininos”, Études Romanes de Brno, Wydawnictwo Uniwersytetu Masaryka w Brnie, 41/2, 2020, 179-192.

„La néologie par emprunt: analyse des blogs féminins portugais et brésiliens”, in: Hoyos, J. C., Poix, C., Renwick, A., Veleanu, C. (red)., Desafíos de la neología en las lenguas románicas en el siglo XXI/Défis de la néologie en langues romanes au XXIe siècle, Wyd. EDITUM, Universidad de Murcia, 2020, ISBN: 978-84-09-23398-4, 150-158.

„O omnipresente inglês – moda ou necessidade?”, in: Brasete, M. F., Coimbra, R. L., Ferreira, M., Morais, C. (red.), Pelos Mares da Língua Portuguesa 4, Universidade de Aveiro, 2019, 196-207.

“Wpływ języków obcych na zmiany w leksyce portugalskiej na przestrzeni wieków”, in: Woźnicka, M., Stolarczyk-Gembiak, A., Trojszczak, M. (red.), Zbliżenia 5: Językoznawstwo – Literaturoznawstwo – Translatologia, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 2019, 59-66.

"Os empréstimos na língua portuguesa no século XXI: exemplos de blogues femininos portugueses e brasileiros", Acta Philologica, nr 53, 2018, str. 97-106.

„Wpływ galicyzmów na formowanie się leksyki portugalskiej na przestrzeni wieków”, Posturzyńska-Bosko M., Sorbet P. (red.), Scripta manent, Badania diachroniczne w Polsce, IV bis, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, str. 91-103.

Gallaecia. Estudos de lingüística portuguesa e galega, Universidad de Santiago de Compostela Publicacións, Santiago de Compostela, “Integração dos itens lexicais estrangeiros no português: uma visão geral”, 2017, opublikowany w wersji elektronicznej http://www.usc.es/libros/index.php/spic/catalog/book/1080, str. 363 – 378, red. Álvarez, R., Negro Romero, M., Moscoso Mato, E.

Pelos Mares da Língua Portuguesa 3, UA Editora, ISBN 978-972-789-514-4, “Estrangeirismos nos blogues femininos portugueses e brasileiros”,str. 721-739, 2017, red. Ferreira, A. M., Morais, C., Brasete, M. F., Coimbra, R. L.

La renovación léxica en las lenguas románicas: proyectos y perspectivas, Ediciones de la Universidad de Murcia, “Panna cotta ou panacotta – eis a questão: estrangeirismos no vocabulário culinário”, str. 145-159, 2017, red.  Sánchez Ibañez, M., Maroto, N., Torres del Rey, J., De Sterck, G., Linder, D., García Palacios, J.

Introdução das unidades lexicais estrangeiras no português atual (estudo baseado em blogues femininos portugueses e brasileiros), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

“Influência das línguas estrangeiras nas modificações no léxico português”, Acta Humana, UMCS, Lublin 2016, s. 21-32.

„Nieadekwatne użycia zapożyczeń: przykłady z kobiecych blogów portugalskich i brazylijskich” („Algumas inadequações no uso dos estrangeirismos: exemplos dos blogues femininos portugueses e brasileiros”), in: Hlibowicka - Węglarz, B., Jabłonka, E., Wiśniewska, J., (red.), Língua Portuguesa: Universidade na Diversidade, t.2, s. 233 – 247, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

„Alkohole w języku i kulturze Portugalii” (“Alcoholic beverages in Portuguese and culture of Portugal”, in: J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny (red.), Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. Tom 2. Antropologia używek w gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016 (artykuł w języku angielskim), s. 105 – 116.

 „Tabu językowe w określeniach relacji między mężczyznami i kobietami w języku portugalskim” (“Tabu linguístico na expressão das relações entre homens e mulheres na língua portuguesa”)  in: Posturzyńska – Bosko, M., Sorbet, P. (red.), Le tabou comme défi pour la linguistique, Lublin 2016, Wydawnictwo UMCS, s. 31 – 41.

"Najstarsze zabytki piśmiennictwa portugalskiego", w "Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością, red. A. Krzyżanowska, M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2016.

Hlibowicka-Węglarz, B (red.), Jabłonka, E., Jawor, M., Matos, L., Wiśniewska, J.,“Polsko-portugalski słownik tematyczny”, wdanie trzecie uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Monografia "Sistema temporal do verbo português", Lublin 2014.

Udział w konferencjach:

Wygłoszenie wykładu plenarnego pt. „Pochodzenie wybranych nazw potraw i rola kulinariów w kulturze Portugalii i Brazylii” podczas konferencji „Świat kulinarny w języku, kulturze i literaturze”, 18-20.11.2021, zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (zdalnie).

Udział w obradach “okrągłego stołu” pt. “Estudos neológicos e terminológicos sobre a Covid-19” podczas konferencji XIV Colóquio „Os Estudos Lexicais em Diferentes Perspectivas – Homenagem a Maria Teresa Lino e Jean-François Sablayrolles” (zdalnie), Universytet w São Paulo, Brazylia, 15-17.12.2021, referat „Influência do lexema ‘coronavírus’ no léxico português.”

Konferencja „Spotkania Naukowe Polskich Luzytanistów”, 14.01.2021, Uniwersytet Warszawski, referat „Zapożyczenia w języku portugalskim – historia i współczesność”.

VI Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 24-25 września 2019, referat „Pochodzenie wybranych nazw potraw w języku portugalskim.”

AL TRANSLATICA, UMCS, Lublin, 07.12.2018, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, referat „Problemy z tłumaczeniem nazw potraw z języka polskiego na język portugalski.”

CINEO 2018, Université Lumière Lyon 2, Francja, 4- 6.07.2018, referat „Neologia por empréstimo: análise da linguagem dos blogues femininos portugueses e brasileiros”.

XIX Encontro Internacional de Romanistas, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy, 23-24.11.2018, referat „Introdução de unidades lexicais estrangeiras de caráter estilístico no português atual – caso dos blogues.”

Członek Komitetu Naukowego VII EMEP – Encontro Mundial sobre o Ensino de Português & I Simpósio de Ensino de Português a Falantes de Espanhol, 3 – 4.08.2018, University of Pittsburgh, USA.

A Volta ao Mundo em 40 Anos. Encontros e reencontros em Língua Portuguesa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 12 - 13. 04. 2018.

Pelos Mares da Língua Portuguesa 4, Universidade de Aveiro, 23 - 25. 05. 2018.

CINEO - Congresso Internacional de Neologismos em línguas românicas, l'Université Lumière Lyon 2, 4 - 6.07.2018

Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, UMCS, Instytut Filologii Romańskiej, 27-28.04.2017.

Konferencja “Zbliżenia”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 21-22. 11. 2017.

Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa, 24-28.10. 2017, Escola Superior de Educação- Instituto Politécnico de Santarém, Portugalia.

Kongres Sociedade Internacional de Português- Língua Estrangeira, Universidade de Lisboa, Lizbona, 30-31.10.2017.

V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e do Leste, (V Dni Języka Portugalskiego i Kultur Luzofońskich Europy Środkowowschodniej), referat „Estrangeirismos estilísticos nos blogues femininos portugueses e brasileiros”, 28 września – 1 października 2016, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja.

Konferencja Pelos Mares da Lingua Portuguesa 3, 4-6 maja 2016, Aveiro, Portugalia.

„Jedzą, piją, lulki palą”. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 5-6 marca 2015.

Międzynarodowy kongres CINEO, Universidad de Salamanca, 22-24. 10. 2015.

Międzynarodowy kongres Gallaecia - Językoznawstwo Historyczne, Santiago de Compostela, 27-30 lipca 2015.