Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Sylwii Stączek

  • Miejsce
    Sala Rady Wydziału 151B

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 11 września 2019 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

            Mgr Sylwii Stączek – asystenta w Zakładzie Immunobiologii UMCS w Lublinie

 

Temat pracy: Indukcja odpowiedzi immunologicznej Galleria mellonella przez α-1,3-glukan wyizolowany ze ściany komórkowej grzyba Aspergillus niger

Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska - Zakład Immunobiologii; Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Płytycz – Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej; Instytut 

                     Zoologii i Nauk Biomedycznych; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                     Prof. dr hab. Mieczysława Boguś -  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego;  

                     Polska Akademia Nauk w Warszawie

 

Elektroniczna wersja  rozprawy doktorskiej udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, w Oddziale Informacji Naukowej ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/mgr-sylwia-staczek,13153.htm          

    Data dodania
    24 lipca 2019