Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia

 • Grupa docelowa
  Nauczyciele akademiccy, egzaminatorzy i trenerzy językowi; osoby odpowiedzialne na uczelniach za organizację oraz jakość kształcenia w zakresie języków obcych; przedstawiciele samorządów studenckich
 • Organizator
  Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS
 • Miejsce
  Lublin, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

 Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zaprasza do udziału w konferencji
 

„Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia”

 
pod Honorowym Patronatem
JM Rektora UMCS
 i
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 
oraz
pod patronatem medialnym
czasopisma „Języki Obce w Szkole”

Lublin, 28 lutego 2014 r.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin (zobacz mapkę dojazdu)
Aula Główna (I piętro)
tel. centrala: 81 537 68 00
e-mail: poswiadczanie@umcs.pl


 
Adresaci:
 • osoby odpowiedzialne za organizację oraz jakość kształcenia w zakresie języków obcych sektora uniwersyteckiego 
 • lektorzy i wykładowcy języków obcych szkół wyższych w Polsce 
 • władze jednostek oferujących lektoraty języków obcych
 • nauczyciele akademiccy, egzaminatorzy i trenerzy językowi 
 • przedstawiciele samorządów studenckich
 
 
Cele:
 • zaprezentowanie polskiej polityki językowej w szkolnictwie wyższym oraz inicjatyw na rzecz promowania wielojęzyczności w szkołach wyższych
 • przybliżenie problematyki certyfikacji kompetencji językowych w szkolnictwie wyższym, przedstawienie uwarunkowań europejskich oraz wynikających z nich regulacji krajowych
 • zaakcentowanie konieczności rzetelnego i trafnego testowania biegłości językowej, nakreślenie problemów oraz wyzwań 
 • dyskusja i wymiana doświadczeń związanych ze stosowaniem wymogów regulujących proces poświadczania kompetencji językowych w polskich uniwersytetach w obliczu znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 

 
Internetowa transmisja na żywo z przebiegu konferencji dostępna będzie na stronie http://konferencje.wszia.edu.pl, dzięki uprzejmości Europe Direct oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.


 

REJESTRACJA:

Z powodu wyczerpania limitu miejsc, rejestracja na konferencję została zamknięta.
 
 
 
Informacje dodatkowe:
 • udział w konferencji jest bezpłatny
 • językiem konferencji będzie język polski
 • uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa
 • liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
 • termin rejestracji upływa 21 lutego 2014 r. lub do wyczerpania limitu miejsc
 • organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania