Dni Kultury Bałkańskiej

  • Grupa docelowa
    wszyscy zainteresowani

Biuro Projektu UMCS dla Rynku pracy i gospodarki
opartej na wiedzy oraz kierownictwo specjalności Bałkanistyka

serdecznie zapraszają na

DNI KULTURY BAŁKAŃSKIEJ

pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS w Lublinie
Prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego