ACK UMCS „Chatka Żaka”: Ekspedycja Mrożek

  • Grupa docelowa
    wszyscy zainteresowani
  • Organizator
    ACK UMCS „Chatka Żaka”
  • Miejsce
    Sala widowiskowa Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS w „Chatce Żaka”