Informatyka medyczna

Oferta dotyczy wsparcia Instytutu Informatyki UMCS w zakresie diagnostyki medycznej i terapii pacjentów, w tym profilaktyki i rehabilitacji, metodami tworzenia i obsługiwania systemów informatycznych. Oferta dotyczy także tworzenia procesów, które mogą wspomóc zarządzanie podmiotami systemu opieki zdrowotnej oraz zbieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych o pacjentach. Realizowane zlecenia to w szczególności:

  • Systemy telemedyczne
  • Przesyłanie, archiwizacja i przetwarzanie danych medycznych
  • Analiza sygnałów medycznych typu EKG, EEG
  • Analiza, przetwarzanie i filtracja obrazów medycznych typu CT, MRI, USG, PET, SPECT
  • Rekonstrukcja i wizualizacja trójwymiarowa struktur anatomicznych, np. płodu, mózgu, serca
  • Wspomaganie komputerowe planowania zabiegów radio-chirurgicznych (onkologia)
  • Wspomaganie zabiegów chirurgii twarzo-szczękowej
  • Analiza i wspomaganie leczenia niepłynności mowy
  • Automatyczna analiza obrazów próbek biologicznych (np. pod kątem występowania pasożytów)
  • Integracja oprogramowania urządzeń przenośnych (smartfon, tablet) z istniejącymi systemami telemedycznymi (np. obsługa baz obrazów, rejestrów pacjentów)

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl