Informacje ogólne

 

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Od semestru zimowego roku akad. 2019/2020 uruchomiony został na Wydziale Filologicznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie nowy kierunek studiów pod nazwą Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie. Są to studia międzynarodowe i międzyuczelniane prowadzone w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych realizacją studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego, chcących jednocześnie udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać docelowo kompetencje tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwość realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach ważnych dla dzisiejszej kultury i wymiany międzynarodowej.

Studia są studiami 1 stopnia (licencjackimi), trwają 6 semestrów,  mają charakter stacjonarny i prowadzone są w języku polskim i niemieckim. Realizowane są w formule podwójnego dyplomowania, a realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich - w Lublinie i Poczdamie.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę m. in. w instytucjach administracji publicznej, jednostkach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego.