Oferta dotyczy opracowywania nowych, równoległych i wysokowydajnych algorytmów przetwarzania przestrzennych danych rastrowych i wektorowych (wykorzystywanych w GIS, np. w hydrologii) na współczesne komputerowe architektury wielordzeniowe (multicore CPU GPU, klastry).

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl