Debata: Efemeryczna architektura krajobrazu

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Studenckiej Debaty Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce, odbywające się pod hasłem EFEMERYCZNA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.

Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS
Studenci II roku kierunku Gospodarka Przestrzenna

zapraszają na kolejne spotkanie
w ramach Studenckiej Debaty

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

odbywające się pod hasłem

Efemeryczna architektura krajobrazu

Gościem specjalnym debaty będzie mgr inż. Jan Kamiński 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Debata odbędzie się 26 maja 2014 r. w godz. 17.15-20.00 w Auli im. E. Romera 
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2cd w Lublinie).

Do podjęcia wspólnej dyskusji zapraszamy studentów lubelskich uczelni
oraz wszystkich zainteresowanych zaprojektowanymi przez studentów
efemerycznymi formami architektury krajobrazu
i ich rolą w kształtowaniu przestrzeni miasta.

W imieniu organizatorów:

dr Dagmara Kociuba
Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania

Katarzyna Wiśniewska
Starościna II roku Gospodarki Przestrzennej

Debatę swoim patronatem objęli:
JM Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw.

Patronat medialny
Akademickie Radio Centrum UMCS

    Aktualności