Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa UMCS realizowana jest przez kilka jednostek administracyjnych.  Do głównych zadań Centrum Współpracy Międzynarodowej należy wspieranie środowiska akademickiego w następującym zakresie:

  1. obsługa umów ramowych UMCS o współpracy zagranicznej (aktualne zestawienie umów międzynarodowych znajdą Państwo tutaj);
  2. wspieranie procesu umiędzynarodowienia kadry naukowej oraz obsługi naukowców-obcokrajowców;
  3. obsługa i wsparcie pozyskiwania środków zewnętrznych na międzynarodowe przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych, m. in. z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów międzynarodowych NCN, NCBiR, NAWA i innych programów międzynarodowych z zakresu badań podstawowych. Informacje o aktualnych naborach wniosków w konkursach badawczych międzynarodowych znajdą Państwo tutaj;
  4. obsługa administracyjna pozyskanych międzynarodowych projektów/grantów/ stypendiów/etc.;
  5. obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych;
  6. obsługa projektów i przedsięwzięć rozwojowych w obszarze umiędzynarodowienia badań UMCS;
  7. obsługa Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą;
  8. realizacja zadań związanych z zawieraniem umów wynikających z działalności Centrum;
  9. inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum;
  10. wsparcie organizacji delegacji zagranicznych władz Uniwersytetu, podtrzymywanie i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz inne zadaniami zlecone przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej

Jesteśmy również członkiem IRO's Forum, sieci zrzeszającej biura współpracy międzynarodowej akademickich uczelni państwowych w Polsce.


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207, 1308  
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58, 52-20
e-mail: cwm@umcs.pl

 related