Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa UMCS realizowana jest przez kilka jednostek administracyjnych.  Do głównych zadań Centrum Współpracy Międzynarodowej należy wspieranie środowiska akademickiego w następującym zakresie:

1) obsługa umów ramowych UMCS o współpracy zagranicznej (aktualne zestawienie umów międzynarodowych znajdą Państwo tutaj);
2) koordynowanie udziału Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach naukowo-badawczych;
3) obsługa administracyjna pozyskiwania środków zewnętrznych na międzynarodowe przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych, m. in. z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów międzynarodowych NCN, innych programów międzynarodowych z zakresu badań podstawowych;
4) obsługa administracyjna pozyskanych międzynarodowych projektów/grantów/ stypendiów/etc.;
5) obsługa administracyjna służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych;
6) obsługa projektów i przedsięwzięć rozwojowych w obszarze umiędzynarodowienia badań UMCS;
7) obsługa Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą;
8) realizacja zadań związanych z zawieraniem umów wynikających z działalności Centrum;
9) inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum.

Centrum zajmuje się również organizacją delegacji zagranicznych władz Uniwersytetu, podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz innymi zadaniami zleconymi przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej. 


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207, 1308 
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58, 52-20
e-mail: cwm@umcs.pl