Konferencja „Między książką a e-książką” - II edycja

Studenckie Koło Naukowe Polonistów oraz Studenckie Koło Naukowe Edytorów zapraszają na konferencję naukową

„Między książką a e-książką”

czwartek, 14 czerwca 2018 roku, Lublin

Program

Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

8:40-9:00 Rejestracja uczestników

9:00-9:30 Uroczyste zainaugurowanie obrad konferencyjnych przez Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego

I. Książka w środowisku cyfrowym

9:30-9:45 mgr Konrad Kuźma (APS), Powtarzalność motywów w opowiadaniach fanowskich, czyli dlaczego powielamy pomysły

9:45-10:00 Damian Szandecki, Adrianna Gawryszewska (UMCS), „Druga młodość” książki tradycyjnej, czyli rola literatury fantastycznej w popularyzacji wersji papierowych na współczesnym rynku wydawniczym

10:00-10:15 Magdalena Łaba (UMCS), Czy YouTube może łączyć świat internetu ze światem literatury? O książkach youtuberów

10:15-10:30 Magdalena Kotowska (UW), Ukraińska literatura interaktywna w procesie wychowania i edukacji

10:30-10:40 Przerwa

10:40-10:55 mgr Magdalena Cieślikowska (UMCS), E-czytelnictwo i rozwój rynku książki elektronicznej

10:55-11:10 mgr Anna Bajer (UP), Czy zastąpienie książki e-książką jest rozwiązaniem minimalistycznym?

11:10-11:25 Damian Krakowiak (UMCS), Nieznośna wersja beta

Dyskusja 11.25-11.45

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

II. Perspektywy edytorstwa tradycyjnego

13:00-13:15 Ireneusz Boruc (UPH), Systemy naukowe i technologia cyfrowa jako pomoc i narzędzie pracy we współczesnym edytorstwie

13:15-13:30 Andżelika Kolebuk (UMCS), „Sonety dla Sulamity” — niepublikowane utwory odkryte w notatnikach Józefa Łobodowskiego. Perspektywa genetyczna

13:30-13:45 Dawid Kobylański (UMCS), „Wybieg instynktu” Stefana Żeromskiego – nowe, pełne opracowanie krytyczne

13:45-14:00 Kinga Wyskiel (UMCS), „Krasiński do czytania!” – porównanie założeń edytorskich z wydaniem "Dzieł zebranych" Zygmunta Krasińskiego pod redakcją Mirosława Strzyżewskiego

14:00-14:15 Beata Stokłosa (UMCS), „Gałąź kwitnąca” Leopolda Staffa – zagadki i dylematy edytorskie

14:15-14:35 Dyskusja

14:35-14:45 Przerwa

III. Estetyka książki

14:45-15:00 Kataryzna Zdziech (UMCS), Fotomontaż w publikacjach książkowych w międzywojennej Polsce

15:00-15:15 Bartłomiej Kawka (UMCS), Książka artystyczna – w poszukiwaniu nowych rozwiązań

15:15-15:30 Filip Polakowski (UMCS), Jak czytać wkładki do albumów muzyczynych?

15:30-15:40 Dyskusja

15:40-15:50 Zakończenie obrad

Kawiarnia „Pożegnanie z Afryką” w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

16:00-17:00 Spotkanie autorskie z Jakubem Koiszem autorem książki #YOLO.

    Aktualności