Sprawozdania finansowe z Grantów Rektora

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej komunikatami dotyczącymi odroczenia terminu składania sprawozdań finansowych z Grantu Rektora za sem. zimowy 19/20 oraz wydłużenia terminu realizacji Grantu Rektora przewidzianego na sem. letni 19/20  uprzejmie informujemy, że sprawozdania finansowe z obu grantów (na sem. zimowy 19/20 oraz letni 19/20) należy złożyć do Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia br.

 

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    17 listopada 2020