Sprawozdania finansowe z Grantów Rektora

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej komunikatami dotyczącymi odroczenia terminu składania sprawozdań finansowych z Grantu Rektora za sem. zimowy 19/20 oraz wydłużenia terminu realizacji Grantu Rektora przewidzianego na sem. letni 19/20  uprzejmie informujemy, że sprawozdania finansowe z obu grantów (na sem. zimowy 19/20 oraz letni 19/20) należy złożyć do Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia br.

Wszystkie organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach wyżej wspomnianych Grantów zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykorzystania środków. Jeżeli otrzymane środki nie zostały ostatecznie z różnych względów wykorzystane to w sprawozdaniu należy jedynie wpisać „środki nie zostały wykorzystane”- nie mniej jednak złożenie sprawozdania jest obligatoryjne.

W jaki sposób składać sprawozdania (opcje do wyboru):

  1. tradycyjnie w wersji papierowej z podpisami + załącznikami tj. kopiami dokumentów finansowych takich jak faktury, rachunki, zamówienia, wnioski o zamówienia publiczne itd. (dokumentację należy wysłać pocztą wewnętrzną UMCS bądź pozostawić na portierni w DS Helios z dopiskiem "sprawozdanie z grantu- p. Marta Wolińska"),
  2.  w formie skanów dokumentów wysłanych bezpośrednio na adres e-mail marta.wolinska@umcs.pl (skan sprawozdania + kopie załączników). Sprawozdanie powinno zawierać niezbędne podpisy lub zamiast tego- mailowe akceptacje od odpowiednich osób (przykładowo: studenci wysyłają do swojego Opiekuna sprawozdanie w załączniku z prośbą o jego mailową akceptację, a do samego sprawozdania dołączają treść maila z akceptacją Opiekuna).

Jednocześnie przypominamy, że realizacja grantu na sem. letni 19/20 została wydłużona do 30 listopada br., a dostarczenie wszelkich faktur z tego grantu do Kwestury musi mieć miejsce, zgodnie z nowym Komunikatem Kwestury maksymalnie do dnia 10 grudnia br.

Ubiegając Państwa pytania o możliwość wydłużenia realizacji grantu bądź przeniesienia niewykorzystanych środków na kolejny semestr- informujemy, iż w danym roku finansowym nie będzie to już formalnie możliwe.

Realizacja zamówień z grantów- instrukcje i niezbędne załączniki

W załączeniu znajdziecie Państwo wzór sprawozdania finansowego oraz tabele z wynikami obu grantów (listy organizacji zobowiązanych do złożenia swoich sprawozdań).

Z pozdowieniami,
Biuro Spraw Studenckich 
i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2020