Granty Władz Rektorskich - informacja dla organizacji studenckich

Informacja dotycząca realizacji najbliższych konkursów grantowych władz rektorskich

Szanowni Państwo,

Decyzją Pani Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Urszuli Bobryk Konkurs Grantowy Władz Rektorskich, którego realizacja była przewidziana na semestr letni 2019/2020, zostaje wydłużony do końca listopada 2020 roku. Oznacza to, że:

  1. Organizacje mogą przesunąć realizację swoich projektów/wydarzeń maksymalnie do końca listopada br.,
  2. Wydatki poniesione w związku z realizacją tych wydarzeń/projektów muszą być rozliczone w Kwesturze najpóźniej do dnia 14 grudnia br. (nie ma możliwości przesunięcia środków na kolejny semestr),
  3. Sprawozdania finansowe z wykorzystanych środków wraz z kopiami dokumentów finansowych (faktur, rachunków, wniosków o zamówienie publiczne itd.) powinny być złożone najpóźniej do 14 grudnia br.

Tym samym informujemy, iż edycja Konkursu Grantowego Władz Rektorskich przewidziana na semestr zimowy 2020/2021 została odwołana.

Marta Wolińska
Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2020