"Świadomy Obywatel UE" - trwa rekrutacja dla szkół!

Dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim UMCS a Urzędem Miasta Lublin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany projekt "Świadomy obywatel - szkolenia z tematyki unijnej".

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS prowadzą kursy z problematyki dotyczącej funkcjonowania UE w sposób zdalny. Ciekawe materiały z danej problematyki wysyłamy pocztą.

Oferta jest skierowana do szkół średnich oraz do uczniów klas VI-VIII.

Projekt zakłada realizację zajęć (modułów) poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 modułach zajęć, po 1 z każdego bloku tematycznego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:
mgr Sebastian Janulewicz
swiadomyobywatel@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 27 65 lub 737 454 588

Więcej na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Centrum Europejskiego UMCS: https://www.umcs.pl/pl/projekt-swiadomy-obywatel-szkolenia-z-tematyki-unijnej,16379.htm.

 

 

  

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2020