Uniwersytet Dziecięcy UMCS w Puławach

16 września 2014 r. rozpoczęła działalność Filia Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w Puławach. W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/15, która odbyła się w puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, wzięli udział m.in. prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS oraz Janusz Grobel - Prezydent Puław, a także mali studenci wraz z rodzicami. W zajęciach organizowanych w nowym roku w Filii UD UMCS w Puławach weźmie udział blisko 3 500 dzieci.

Podczas uroczystości została podpisana także umowa o współpracy między UMCS a Urzędem Miasta Puławy.

Uniwersytet Dziecięcy ma tworzyć i wyrównywać szanse edukacyjne oraz możliwości rozwoju dzieci, rozbudzać zainteresowanie nauką, ukazywać i promować korzyści płynące z wiedzy. Dzieci mogą korzystać z różnorodnych zajęć, poświęconych m.in. astronomii, filozofii, chemii, fizyce, antropologii oraz biologii, a także dotyczących innych dziedzin nauki reprezentowanych na UMCS. 

Ogółem w roku akademickim 2014/15 w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS (działającym poza Lublinem także w Nałęczowie, Puławach, Kraśniku i Końskowoli) uczestniczyć będzie blisko 7 000 małych studentów. Pod tym względem UMCS jest obecnie największym Uniwersytetem Dziecięcym w Polsce!

    Aktualności