Program konferencji

9.00-9.30 rejestracja

9.30-9.40 rozpoczęcie konferencji

9.40-10.00 „Przetrwają najżyczliwsi” – edukacja wobec megatrendów przyszłości

10.00-10.20 „Czynniki wpływające na jakość i efektywność edukacji”

10.20-10.30 „Szkoła okiem młodych”

10.30-10.40 „Otwarte Koła Olimpijskie szansą i wsparciem dla uczniów zdolnych i ich nauczycieli”

10.40-11.00  „Potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu”

11.00-11.10 „Uczeń podąża za miłością”

11.10-11.20 „Skolinofobia – wsparcie ucznia w kryzysie”

11.20-11.45  „Dostrzec człowieka w uczniu – odpowiedzialność prawna nauczycieli”

11.45-12.15 przerwa kawowa

12.15-12.45    PANEL 1

„AI w edukacji, szansa czy zagrożenie, czyli jak właśnie zmienia się edukacja”

12.45-13.15    PANEL 2  

„Jak nie zgubić diamentu – praca z uczniem zdolnym”

13.15-13.30 podsumowanie i wręczenie certyfikatów