Biuro Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS, budynek B
ul. Radziszewskiego 10/B 01, 20-031 Lublin

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

tel. +48 (81) 537 58 20
e-mail: uniwersytetdzieciecy@mail.umcs.pl 

Kierownik Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

mgr Anna Bukowska
tel.: +48 (81) 537 58 20, 501 447 901
e-mail: anna.bukowska@mail.umcs.pl