Biuro Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Radziszewskiego 11/11, 20-036 Lublin
(nowe skrzydło budynku, parter)

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

tel. +48 (81) 537 79 52
e-mail: uniwersytetdzieciecy@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

mgr Anna Bukowska
tel.: +48 (81) 537 79 52, 501 447 901
e-mail: anna.bukowska@poczta.umcs.lublin.pl