Uniwersytet Dziecięcy UMCS jest częścią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 r. wspólnie poznajemy tajemnice wszechświata. Co roku kształcimy około 7000 małych studentów w Lublinie i filiach w Puławach, Bełżycach, Końskowoli, Opolu Lubelskim i Nałęczowie.

Naszą misją jest tworzenie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z mniejszych miejscowości. Naszym mottem jest: "Nauka to wolność". Chcemy, aby studenci  UD UMCS zdobywali nie tylko wiedzę, ale również rozwijali się kulturalnie i kulturowo.

Program UD UMCS przygotowujemy tak aby przybliżał dzieciom wiele dziedzin nauki i kultury, rozwijał ich wrodzoną ciekawość oraz inspirował do poznawania i kształtowania własnych zainteresowań, zdolności i talentów.  Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzimy w formie wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo - dydaktycznych, imprez i innych działań popularyzujących naukę.

Zgodnie z ideą Uniwersytetu, zajęcia dla dzieci są prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich i pasjonatów różnych dziedzin nauki.

Studentem Uniwersytetu Dziecięcego UMCS może zostać każde dziecko w wieku 6-11 lat. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  Wykłady odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Dodatkowo młodzi studenci zapisują się na wybrane przez siebie warsztaty zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Od 2017 roku zapraszamy także do udziału w kursach przygotowujących do matury i kursach językowych . Kursy stanowią kontynuację zajęć, która prowadziła Fundacja UMCS.

Od 2000 roku pomogliśmy zdać egzamin dojrzałości blisko 8000 maturzystów!

Od 2021 roku organizujemy warsztaty przygotowujące ósmoklasistów do egzaminu z matematyki i języka polskiego.

Wierzymy, że wykształcenie to najważniejsze narzędzie, w jakie możemy wyposażyć nasze dzieci, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby zaszczepić w nich chęć poznawania największych sekretów nauki.