Powołanie Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

List JM Rektora UMCS, dr hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że 3 września 2012 r. powołałem do życia „Uniwersytet Dziecięcy UMCS”, którego strategicznymi celami są przede wszystkim: tworzenie i wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój dzieci, pobudzanie ich zainteresowania światem, nauką oraz badaniami, ukazywanie i rozpowszechnianie korzyści płynących z posiadania wiedzy, a także promocja kształcenia przez całe życie.

Punktem wyjścia dla idei powstania uniwersytetów dziecięcych były prace poczynione przez dziennikarzy niemieckich, którzy jako pierwsi rozpowszechnili pomysł prowadzenia dla dzieci specjalistycznych zajęć. Z czasem inicjatywa przeniosła się do innych krajów europejskich, aż w 2007 roku dotarła do Polski. Obecnie uniwersytety dziecięce działają już w 33 polskich miastach. Zajęcia prowadzone w ramach „Uniwersytetu Dziecięcego UMCS” (1-2 razy w miesiącu po 1,5 godz.) charakteryzować będzie niekonwencjonalne, dalekie od tradycyjnego nauczanie oraz stały, bezpośredni kontakt dziecka z wysoce wykwalifikowaną kadrą akademicką.

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców wraz ze swoimi pociechami na uroczystą inaugurację „Uniwersytetu Dziecięcego UMCS”, która odbędzie się 29 września br. o godz. 10:00 w Auli nr III Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Z wyrazami szacunku
JM Rektor UMCS
dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.

    Aktualności