Miejsca dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych

JM Rektor dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. przygotował dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych 10 bezpłatnych miejsc na zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Z jednej placówki/rodziny można zgłosić maksymalnie 2 dzieci.

Aby skorzystać z miejsc należy:

  1. zadzwonić pod numer 0 505 447 901 i potwierdzić uprawnienia do zwolnienia z opłaty;
  2. przesłać formularz zgłoszeniowy na nasz adres e-mail: uniwersytetdzieciecy@umcs.lublin.pl dodając w treści wiadomości informację o placówce/rodzinie, w której znajduje się dziecko.

    Aktualności