Jak powstał świat?

Konkurs rysunkowy

Zachęcamy wszystkich Studentów Uniwersytetu Dziecięcego UMCS do przesyłania rysunków przedstawiających powstanie świata według Talesa lub Pitagorasa, których to filozofów dotyczyło nasze ostatnie spotkanie. Wszystkie prace zostaną zamieszczone w specjalnej galerii na naszej stronie.

Rysunki można przesyłać mailowo na adres uniwersytetdzieciecy@umcs.lublin.pl lub pocztą:
Uniwersytet Dziecięcy UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

    Aktualności