"Eksploratornia wiedzy" - UD UMCS rozszerza działalność

10 lipca br. odbyło się spotkanie JM Rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą, jego zastępcą, Marcinem Olszakiem i Kierownikiem Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, Anną Bukowską. Podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy dotyczącej realizacji projektu "Eksploratornia wiedzy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020). Umowa jest częścią działań związanych z realizacją projektu złożonego przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS w ramach konkursu "Uniwersytet Młodych Odkrywców".

fot. Bartosz Proll

Od 2015 r. uczniowie bełżyckich szkół uczestniczą w zajęciach UD UMCS finansowanych przez władze miasta. Nowy projekt jest poszerzeniem dotychczasowej współpracy - Gmina będzie brała udział w opracowywaniu i konsultowaniu programów kształcenia dla różnych form wsparcia zaplanowanych w ramach inicjatywy. "Eksploratornia wiedzy" została bardzo wysoko oceniona przez ekspertów NCBiR, plasując się w pierwszej dwudziestce z ponad 150 projektów wytypowanych do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills. W ramach zdobytego dofinansowania zostaną zrealizowane warsztaty matematyczne, astronomiczno-fizyczne, chemiczne, zoologiczne, a także te z zakresu robotyki i programowania. 900 dzieci będzie miało zajęcia w szkołach na terenie województwa lubelskiego i na UMCS.

W projekcie nie zapomniano także o rodzicach. Dla nich UD przygotował serię wykładów z zakresu rozwoju kompetencji i wychowawczych. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie rekrutacji uczestników „Eksploratorni wiedzy”.

    Aktualności

    Data dodania
    10 lipca 2018