Pierwsza debata o druku

We środę, 14 grudnia, odbyła się pierwsza debata poświęcona technologii druku 3D. W ramach projektu zaplanowaliśmy łącznie osiem debat, w których rozmawiać będziemy o istotnych kwestiach dotyczących rozwoju i zastosowań druku 3D z ekspertami i praktykami. Zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego oraz nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą wykorzystującą drukarki 3D.

Cykl debat rozpoczęliśmy tematem „Młodzi i kreatywni, czyli jak młodzież oswaja druk 3D”. W pierwszej debacie wzięli udział:

  • dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni (wykładowca akademicki w Politechnice Lubelskiej specjalizujący się w informatyce technicznej i telekomunikacji),
  • Łukasz Gierek (wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, szkoleniowiec i trener),
  • Edyta Borowicz–Czuchryta (nauczycielka z Lubartowa, reprezentantka Polski na Konferencji Innowacyjnych Edukatorów w Sydney w Australii),
  • mgr Paweł Olszewski (wykładowca w Katedrze Systemów Inteligentnych Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Rozmowę poprowadziła dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. uczelni, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rozmówcy wypowiadali się m.in. na temat aktualnego przygotowania młodzieży i dorosłych do zastosowań technologii druku 3D, pierwszych krokach we wdrażaniu druku 3D w szeroko rozumianej edukacji, barierach i wyzwaniach stojących przed polską szkołą, nauczycielami i uczniami oraz inspiracjach dla innowacyjnej edukacji wspieranej drukiem 3D. W rozmowie przewijał się wątek gotowości młodzieży do wykorzystania technologii druku 3D oraz powiązania nabywanych umiejętności z kluczowymi dla współczesnego rynku pracy kompetencjami.

Link do nagrania debaty: https://youtu.be/BFGJd9E_Eno

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2022