D4. Konkurs „3D EduArt”


Konkurs „3D EduArt” zaplanowano w 2 edycjach z rozstrzygnięciem i Festiwalem „3D EduArt” w 2023 i 2024 r. Konkurs dedykowany jest młodzieży uczącej się i os. dorosłych (pasjonatom i nauczycielom). Celem konkursu jest upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze. Edycje konkursu zaplanowano w czterech kategoriach tematycznych:

a) najlepszy projekt do druku 3D – ocena pracy koncepcyjnej,

b) najlepszy wydruk 3D – ocena jakości wydruku,

c) najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D –ocenia innowacyjności i oryginalności pomysłu,

d) projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej – rozwiązania użyteczne w nauczaniu przedmiotowym.

Dodatkowo oceniane będą: samodzielność, oryginalność, walory estetyczne pracy. W każdej z kategorii wyróżnione zostaną grupy wiekowe: uczniowie SP klas 4-8, uczniowie SPP, dorośli oraz dla kategorii c) dodatkowa grupa uczniów SP kl. 1-3 i przedszkoli. Prace konkursowe będą oceniane odrębnie w tych kategoriach i z uwzględnieniem formuły pracy: grupowa lub indywidualna. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołane 5 os. Jury. Nagrody zostaną wręczone podczas Festiwali, gdzie pokażemy najciekawsze (zwycięskie i wyróżnione) prace konkursowe. Festiwale będą obejmowały prezentację tych prac w przestrzeni Ecotech-Complex. Do udziału w Festiwalu zaproszeni zostaną Laureaci (i ich opiekunowie).