Zarządzanie w administracji publicznej - rekrutacja na studia podyplomowe

Nowość w ofercie edukacyjnej studiów podyplomowych Wydziału Zamiejscowego w Puławach! Do 30 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe.

Oferta adresowana do absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków. Przeznaczona jest również dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej, a także pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej.

Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez osoby pracujące lub mające zamiar podjąć pracę w administracji publicznej. Ambicją jest kształcenie nowoczesnej kadry kierowniczej pracowników administracji różnych szczebli centralnych i terenowych, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami administracji publicznej. Zagadnienia prawne, które pozna uczestnik studiów w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych, wykonywania pracy urzędnika administracji rządowej i samorządowej, pracownika sektora prywatnego, fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej ze strukturami administracji publicznej.

 

Szczegółowe informacje. 

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2021