"TRENER BIZNESU" - nowe studia podyplomowe już wkrótce

  W dniu 21 września 2022 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych „Trener biznesu”.

 Studia podyplomowe „Trener biznesu” powstały w ramach współpracy między Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, Wydziałem Ekonomicznym UMCS oraz Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu na podstawie Listu Intencyjnego, podpisanego pomiędzy dr. hab. Leszkiem Kopciuchem, prof. UMCS – Dziekanem WFiS UMCS, dr hab. Mariuszem Kicią – Dziekanem WE UMCS i Cezarym Fryszkiewiczem – współwłaścicielem EIPB.

 Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć zawód trenera biznesu, pracowników działów personalnych zajmujących się szkoleniami i odpowiedzialnych za rozwój pracowników, a także konsultantów w firmach szkoleniowych chcących udoskonalić umiejętności miękkie przydatne w branży szkoleniowej.

 Zajęcia realizowane będą przez wybitnych specjalistów dzięki czemu uczestnik studiów otrzymuje specjalistyczną wiedzę oraz nabywa praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń w trzech obszarach tematycznych: komunikacji i współpracy w zespole, psychologii sprzedaży i negocjacji oraz radzenia sobie z emocjami i stresem, a także profesjonalnego świadczenia usług szkoleniowych na rynku pracy, łącznie z założeniem własnej firmy szkoleniowej.

 Absolwent kierunku otrzyma dyplom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz certyfikat  Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Planowany termin uruchomienia studiów: luty 2023 r. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony Uczelni na której będą pojawiały się aktualne informacje na temat rekrutacji. 

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2022