Tłumaczenie audiowizualne - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Tłumaczenie audiowizualne".

Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) znających biegle język polski i język angielski (na poziomie co najmniej C1), którzy chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia audiowizualnego.

Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania i redagowania wszystkich form tłumaczeń i opracowań audiowizualnych. Nabędą również lub pogłębią ogólne kompetencje tekstowo-językowe związane z tłumaczeniem audiowizualnym.

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2022