Social media marketing - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Social media marketing".

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych marketingiem w obszarze Internetu, a zwłaszcza serwisów społecznościowych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do podjęcia pracy w agencjach reklamowych i interaktywnych, a także w firmach zajmujących się pozyskiwaniem i analizą danych. Absolwenci studiów uzyskują kompetencje przydatne w procesie kreowania i pozycjonowania marki, w szczególności w zakresie tworzenia strategii brandingowych, przygotowywania systemu identyfikacji wizualnej i multimedialnej, a także w kontekście budowania pozytywnego wizerunku firmy i tworzenia relacji biznesowych z otoczeniem.

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    5 lipca 2022