Rachunkowość - rekrutacja na studia podyplomowe

W roku akademickim 2022/2023 masz możliwość wyboru. Rachunkowość w siedzibie Uczelni lub on-line.

Oferta adresowana jest do absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków.

Słuchacz zdobywa wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy w działach finansowo-księgowych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Absolwent ma przygotowanie w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych i analizy ekonomiczno-finansowej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dalszej edukacji i certyfikacji zawodu księgowego, w tym zdobywania tytułu biegłego rewidenta. Zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnych jej form prawnych oraz regulacji podatkowych i bilansowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Rachunkowość

Rachunkowość (studia w formule kształcenia zdalnego)

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2022