Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa (rekrutacja)

Do 29 lutego 2020 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa”.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w  przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach sytemu oświaty. Absolwenci będą praktycznie przygotowani do realizowania zadań zawodowych (diagnostycznych, dydaktycznych, terapeutycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela psychologa.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2020