Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Trwa rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania – uczenia się, przygotowujących do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2020