Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 15 lutego 2023 r. trwa rejestracja na II edycję Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Zarejestrować można się na stronie: https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1385

Czas trwania studiów: dwa semestry (szczegółowy harmonogram: https://bit.ly/3WEInqQ).

Planowany termin uruchomienia: I poł. marca 2023 r. 

Kadra Studium: pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie Naczlnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów, doradcy podatkowi. 

Studia przeznaczone będą dla: absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra.

Cel studiów: podniesienie kompetencji i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa i postępowania podatkowego.

Liczba godzin dydaktycznych: 185 godzin

Opłata za studia:
I semestr: 2250 zł
II semestr: 2250 zł
Całkowity koszt studiów: 4500 zł

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Forma zaliczenia studiów: sporządzenie pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia poruszane w pracy dyplomowej.

Więcej na stronie: www.podatki.umcs.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2023