Ochrona i zarządzanie środowiskiem - rekrutacja na studia podyplomowe

Nowość w ofercie studiów podyplomowych na Wydziale Zamiejscowym w Puławach! Rekrutacja trwa do 30 września 2021 roku.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są przede wszystkim dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej oraz urzędników niższych szczebli administracji publicznej zajmujących się ochroną i zarządzaniem środowiskiem. Drugą grupą adresatów są osoby wykonujące działalność ekspercką i doradczą w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: objęcia stanowisk kierowniczych i urzędniczych, a także pełnienia funkcji ekspertów i doradców w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów ich absolwent będzie miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę z obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z zarządzaniem i ochroną środowiska. Absolwent tych prestiżowych i perspektywicznych studiów będzie miał gruntowną wiedzę z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem, a mianowicie z nauk prawnych, nauk chemicznych oraz nauk o środowisku.

Szczegółowe informacje. 

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2021