Nauczanie matematyki - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 30 września br. trwają zapisy na studia podyplomowe "Nauczanie matematyki".

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę merytoryczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu.

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i tytuł magistra oraz są absolwentami studiów, w programie których występowały przedmioty z zakresu matematyki lub fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół (podstawowych, liceach, technikach oraz szkołach branżowych).

Szczegółowe informacje. 

Zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    22 sierpnia 2023