Nauczanie matematyki - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 31 października 2022 r. trwa rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe "Nauczanie matematyki".

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu oraz są absolwentami studiów, w programie których występowały przedmioty z zakresu matematyki lub fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2022