Nauczanie języka polskiego jako obcego - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 15 lutego trwa nabór na studia podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego".

Studia podyplomowe na kierunku "Nauczanie języka polskiego jako obcego" przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich - filologicznych oraz innych kierunków, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z odpowiednią znajomością języka polskiego (co najmniej na poziomie B2).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: nauczania języka polskiego jako obcego zarówno w krajowych instytucjach kształcących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Kwalifikacje obejmują umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1 – C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce, jej kulturze, literaturze i historii z kształceniem językowym. Absolwenci zostaną również przygotowani do pracy z uczniami – cudzoziemcami  oraz dziećmi reemigrantów w szkołach w Polsce. Ukończenie studiów tego typu jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    3 stycznia 2023