Menedżer XXI wieku - nowość w ofercie studiów podyplomowych!

Do 30 września 2020 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Menedżer XXI wieku". Jest to tegoroczna nowość w ofercie studiów podyplomowych UMCS.

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Absolwent otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, zna najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu. Absolwent kierunku, oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzyma certyfikat  Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu poświadczający uzyskanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją. 

Szczegółowe informacje. 

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:
Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
pokój nr 9.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2020