Marketing internetowy i brokering informacji - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 30 września 2021 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe Marketing internetowy i brokering informacji.

Kierunek skierowany jest do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych marketingiem internetowym i brokeringiem informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje przydatne do: podjęcia pracy w agencjach reklamowych i interaktywnych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem i analizą danych, w tym danych na temat rynków i konsumentów.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2021