Innowacyjne zarządzanie produkcją - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 2 października trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Innowacyjne zarządzanie produkcją".

Studia podyplomowe "Innowacyjne zarządzanie produkcją" mają za zadanie przedstawienie zagadnień związanych z innowacjami w zarządzaniu produkcją i logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Przygotowują absolwenta do świadomej pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie na różnych stanowiskach organizacji (produkcja, zakupy, planowanie, dystrybucja, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, logistyka, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa produkcyjnego i logistycznego).

Słuchacze studiów zapoznają się z podstawami Lean Management, Lean Production oraz filozofią ciągłego doskonalenia (KAIZEN). Nauczą się i przećwiczą na zajęciach narzędzia i techniki stosowane w Lean Management (pl. Odchudzone zarządzanie).

Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne, poprzedzone lub uzupełnione teorią. Słuchacze uczą się poprzez ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie case-ów, pokazywanie przykładów udanych wdrożeń w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych (branża TSL), jak również analizy tych, które się nie powiodły.

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    26 lipca 2022