Informacja o finansowaniu studiów podyplomowych dla osób poszukujących pracy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (10 530,66 zł). 

Szczegółowe informacje. 

    Aktualności

    Data dodania
    24 sierpnia 2023