Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne)

Nowość w ofercie studiów podyplomowych UMCS! Zapraszamy do uczestnictwa w kwalifikacyjnych studiach podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Przygotowani są ponadto do realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych oraz działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem oraz edukacją zdrowotną w szkole i pozaszkolnych placówkach edukacyjnych.  

Absolwenci w toku studiów uzyskują wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoznawanie i ocenę niebezpieczeństw  w różnych miejscach zdarzeń. Przygotowani są do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń  i podejmowania  czynności ratujących życie. Na zajęciach słuchacze uzyskują także wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu świadomości prozdrowotnej oraz postaw indywidualnych i społecznych wobec holistycznie ujmowanego zdrowia.

Aktualnie trwa rekrutacja na semestr letni 2020/2021 (od lutego 2021 r.).

Szczegółowe informacje. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2020