Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - rekrutacja na studia podyplomowe

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Studia kierowane są:

  • do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) - do nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej - chcących nabyć kwalifikacje w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających.

oraz 

  • do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) - do nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - chcących nabyć kwalifikacje w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    26 lipca 2021