Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki - rekrutacja

 

                

Studia finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Celem studiów jest podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki w zakresie wiedzy, umiejętności i współczesnej metodyki nauczania informatyki opartej na idei myślenia komputacyjnego w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych do poziomu określonego zapisami obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka. Studia dają szansę nauczycielom informatyki na wsparcie realizacji samokształcenia niezbędnego w zawodzie, który wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu pracy.

Do podjęcia studiów zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli informatyki posiadających tytuł zawodowy magistra i uprawnienia pedagogiczne do nauczania informatyki w szkole oraz zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie nauczania informatyki w szkołach wszystkich typów i poziomów.

Finansowaniem nie są objęte koszty podróży, noclegu i wyżywienia. 

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2022