Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - rekrutacja

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej.

                

Studia finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do podjęcia studiów zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej posiadających tytuł zawodowy magistra i uprawnienia pedagogiczne do nauczania w klasach I-III oraz zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie edukacji informatycznej i integrowania umiejętności informatycznych z innymi rodzajami edukacji. 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pełnej realizacji edukacji informatycznej według wymogów nowej podstawy programowej w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach I-III. Studia dają szansę na podniesienie kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania edukacji informatycznej w klasach początkowych szkoły podstawowej oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych w innych obszarach edukacji zintegrowanej.

Finansowaniem nie są objęte koszty podróży, noclegu i wyżywienia. 

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2022