Administracja publiczna - ostatnie wolne miejsca!

Do 17 listopada 2023 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Administracja publiczna".

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, magisterskie) zainteresowanych problematyką ustroju i zasad funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej.
 
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy zawodowej na stanowiskach różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego.
 
 
Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2023