Graficzny zapis „Debaty Mistrzów”

Prezentujemy plakat będący graficznym zapisem „Debaty Mistrzów”, która odbyła się podczas I Forum Młodych Naukowców.

Plakat stanowi zapis idei, które zostały wyrażone przez uczestników „Debaty”: prof. dr. hab. W. A. Kamińskiego, prof. dr. hab. J. Pomorskiego oraz panią moderator - dr E. Solską.

Autorem pracy jest pani Aleksandra Krawczyk.

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2017